INSPIRING TEACHING TRANSFORMING LEARNING
search icon

Sorry – this page couldn’t be found

The page you were expecting to see may have been moved to another part of the site. We've carried out an automatic search to help you locate it.

If the page you expected to see is not listed here please use the Contact Us form to leave us some details and we’ll get back in touch with you promptly. We’re sorry but we cannot answer any queries over the phone.

Thank you

Suggested Pages

 1. Education for sustainable development and global citizenship- Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang

  Cymru yw un o'r unig wledydd yn y byd sydd â pholisi llywodraeth ynghylch Addysg ar gyfer datblygu ... Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang sy'n cwrdd dair gwaith y flwyddyn. ... ar gyfer datblygu cynaliadwy drwy Brydain gan yr Academi Addysg Uwch  wedi cydweithio ar gais ...

 2. Future Directions for higher education in Wales- Cyfeiriadau'r Dyfodol ar gyfer addysg uwch yng Nghymru

  Strategaeth a Chynllun Addysg Uwch ar gyfer Cymru yn yr Unfed Ganrif ar Hugain. Roedd y ddogfen yn amlinellu ... dwy flaenoriaeth ar gyfer addysg uwch: sicrhau cyfiawnder cymdeithasol; a chefnogi economi ffyniannus. ... Ar gyfer y sector, mae hyn yn golygu blaenoriaethu themâu strategol ehangu mynediad, profiad ...

 3. Gwella_dysgu_as_addysgu_mewn_addysg_uwch_yng_Nghymru.pdf

  datblygu proffesiynol athrawon ar hyd a lled Cymru (Prifysgol Bangor) 64 B. Adrannol Addysgu ar gyfer y byd ... y seminar hwn oedd darparu fforwm ar gyfer amrywiaeth o rhanddeiliaid – academyddion, staff gweinyddol ... lleihau cyfleoedd ar gyfer ymarfer annheg;  datblygu polisi sy’n perthyn i ymarfer annheg;  cefnogi application/pdf attached to:Enhancing learning and teaching in higher education in Wales

 4. FD_impact_assessment_report_Cymraeg.pdf

  datblygu set-arfau o gyfryngau ar gyfer cynrychiolwyr myfyrwyr a chynorthwyo gyda datblygiad staff; ... Galluogi Dysgu Hyblyg fyddai’r thema newydd, gydag is-themâu ar gyfer Graddedigion Nodedig, Datblygu ... FD_impact_assessment_report_Cymraeg.pdf Rhaglen Cyfeiriadau'r Dyfodol ar gyfer addysg uwch yng application/pdf attached to:The Future Directions programme for higher education in Wales

 5. Learning_In_Employment_Welsh.pdf

  staff fel eu bod yn gallu datblygu dysgu e-Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer nhw eu hunain; ... Cymru-gyfan Coleg Caerdydd a’r Fro: 15. Datblygu cymwysterau lefel-uwch ffurfiol ar gyfer cynorthwywyr cymorth ... gwybodaeth gyflogaeth alumni a darparu adnoddau ychwanegol ar gyfer addysg a datblygu gyrfaoedd; • galluogi application/pdf attached to:'Graduates for our Future' enhancement theme: Learning in Employment

Pages

Contact us