INSPIRING TEACHING TRANSFORMING LEARNING
search icon

Sorry – this page couldn’t be found

The page you were expecting to see may have been moved to another part of the site. We've carried out an automatic search to help you locate it.

If the page you expected to see is not listed here please use the Contact Us form to leave us some details and we’ll get back in touch with you promptly. We’re sorry but we cannot answer any queries over the phone.

Thank you

Suggested Pages

 1. Research teaching nexus- Perthynas rhwng ymchwil ac addysgu

  community and work-based contexts. Perthynas rhwng ymchwil ac addysgu Tynnod Academi Addysg Uwch Cymru grŵp ... ynghyd i edrych ar y gydberthynas rhwng ymchwil ac addysgu. Bu'r grŵp yn ystyried sut mae'r ... ysgolheigaidd, ymchwil a rhagoriaeth mewn addysgu. Cafodd ei arwain gan Simon Haslett (Prifysgol Cymru) ac roedd ...

 2. Gwella_dysgu_as_addysgu_mewn_addysg_uwch_yng_Nghymru.pdf

  Gwella_dysgu_as_addysgu_mewn_addysg_uwch_yng_Nghymru.pdf Gwella dysgu ac addysgu mewn addysg uwch ... annheg (Prifysgol Abertawe) 5 Llên-ladrad: y realiti a’r myth (Prifysgol Glyndŵr) 8 Hyrwyddo uniondeb ... dysgu gwell, dulliau dysgu electronig a rhagoriaeth addysgu A. Sefydliad-eang Cwblhau’r cylch – gweithio application/pdf attached to:Enhancing learning and teaching in higher education in Wales

 3. Gwella

  Addysg Uwch Cymru strategaeth Gwella dysgu ac addysgu drwy dechnoleg ar gyfer addysg uwch yng Nghymru. ... prosesau ac arferion cyfoethogi dysgu ac addysgu trwy dechnoleg, a chefnogi sefydliadau addysg uwch Cymru ... i gofleidio technolegau newydd a chanfod sut y gellir gwella dysgu, addysgu a'r profiad cyffredinol ...

 4. Future Directions workstrands from 2014- Llinynnau gwaith Cyfeiriadau’r Dyfodol o 2014 ymlaen

  Nodedig Addysgu Ysbrydoledig Teithiau Dysgwyr Bydd y thema gwella newydd yn adeiladu ar lwyddiannau’r ... graddedigion i  berfformio’n llwyddiannus yn y farchnad lafur ryngwladol. Addysgu Ysbrydoledig Mae’r grŵp ... Addysgu Ysbrydoledig yn cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau ac asiantaethau allweddol y sector yng ...

 5. About HEA Wales- Academi Addysg Uwch Cymru

  o ddatblygu polisi a gwella arferion dysgu ac addysgu mewn addysg uwch. Y tîm yw: Mark Jones Cyfarwyddwr ... yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae hefyd yn adrodd i'r grŵp cynghori ar ddysgu ac addysgu ... Prifysgolion Cymru. Grŵp Sefydliadol Cymru Ein nod drwy Brydain yw gwella addysgu, dysgu a phrofiadau'r ...

Pages

Contact us